zetowniki-stalowe

Zetownik w konstrukcjach stalowych – zastosowanie, wymiary i właściwości

W dziedzinie inżynierii budowlanej i konstrukcji stalowych, zetownik jest jednym z kluczowych elementów wykorzystywanych w wielu projektach. Jego charakterystyczny kształt “Z” nie tylko zwiększa jego sztywność, ale także oferuje różnorodne możliwości zastosowania.

Zastosowanie zetowników

Zetowniki są szeroko stosowane w konstrukcjach stalowych, w tym w budownictwie przemysłowym, komercyjnym i mieszkaniowym. Są kluczowym elementem w konstrukcji hal, dachów, mostów oraz wielu innych projektów inżynieryjnych, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość i sztywność.

Oto kilka głównych zastosowań zetowników:

 • Wzmocnienie Konstrukcji. Zetowniki są często używane do wzmacniania konstrukcji ze względu na ich dużą wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Ich unikalny kształt zapewnia dodatkową sztywność, co jest kluczowe w miejscach, gdzie konstrukcja jest narażona na wysokie obciążenia.
 • Dachy i Pokrycia Dachowe. Dzięki swojej sztywności i zdolności do przenoszenia obciążeń, zetowniki są często stosowane jako elementy konstrukcyjne dachów. Pozwalają na tworzenie dużych przeskoków bez konieczności stosowania dodatkowych wsporników czy ścian nośnych.
 • Mosty i Wiadukty. W budownictwie mostowym zetowniki są wykorzystywane ze względu na ich wytrzymałość i lekkość. Mogą być stosowane zarówno w konstrukcjach głównych, jak i pomocniczych, takich jak belek poprzecznych czy elementów konstrukcyjnych podjazdów.
 • Półki Magazynowe. Zetowniki są również popularne w systemach półek magazynowych, gdzie wymagana jest konstrukcja zdolna do przenoszenia ciężkich ładunków. Ich kształt umożliwia łatwe montowanie i demontowanie półek, co jest szczególnie przydatne w magazynach o zmiennej konfiguracji.
 • Budownictwo Modułowe i Prefabrykowane. W prefabrykacji i konstrukcjach modułowych zetowniki są wykorzystywane ze względu na ich prostotę montażu i możliwość szybkiego łączenia poszczególnych elementów konstrukcji.

Konstrukcja i wymiary

Wymiary zetownika są ściśle znormalizowane i mogą być dostosowywane do specyficznych wymagań projektowych. Standardowe wymiary obejmują szerokość, wysokość oraz grubość ścianki i są dostępne w wielu różnych rozmiarach.

Konstrukcja Zetownika

Zetownik, znany również jako kształtownik zimnogięty, ma przekrój w kształcie litery “Z”. Charakteryzuje się on:

 • Półką Górną i Dolną: Te dwie poziome części zetownika stanowią “ramiona” litery Z. Są one zazwyczaj równoległe do siebie i mogą mieć jednakowe lub różne szerokości.
 • Środnik: Jest to pionowa część łącząca półki, nazywana również ścianką. Środnik przenosi ścinanie i zapewnia stabilność kształtownika, co jest istotne przy zginaniu.

Wymiary Zetownika

Podstawowe wymiary zetownika to:

 • Wysokość (h): Jest to odległość pomiędzy najdalszymi punktami półek górnej i dolnej, co odpowiada “wysokości” litery Z.
 • Szerokość półki (b): Szerokość półek górnej i dolnej; w niektórych konstrukcjach półki te mogą mieć różną szerokość.
 • Grubość półki (t): Określa grubość materiału półki górnej i dolnej. Grubość ta ma bezpośredni wpływ na nośność i sztywność zetownika.
 • Grubość środnika (s): Jest to grubość pionowej części zetownika, która ma wpływ na wytrzymałość na ścinanie i ogólną sztywność elementu.

Właściwości materiałowe

Odpowiedni dobór materiału konstrukcyjnego jest kluczowy dla trwałości i bezpieczeństwa każdej konstrukcji. W kontekście kształtowników stalowych, niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na ich wybór jest agresywność środowiska, w którym będą wykorzystane. Norma PN-EN ISO 12944-2 precyzyjnie klasyfikuje kategorie korozyjności od C1 do C5, gdzie C1 oznacza bardzo małą agresywność środowiska, takiego jak ogrzewane biura czy sklepy, a C5 – bardzo dużą, w tym warunki przemysłowe i morskie. Na przykład kształtowniki Borga, produkowane są zawsze w klasie C4, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań w środowiskach o dużej wilgotności i obecności substancji chemicznych, takich jak zakłady chemiczne czy stocznie. Wybierając materiały odpowiadałe na warunki korozyjne, nie tylko zapewniamy konstrukcji długowieczność, ale także inwestujemy w bezpieczeństwo i stabilność budowli na lata.

Metody produkcji

Zetowniki są produkowane głównie metodą walcowania na gorąco, co zapewnia jednorodność kształtu i właściwości fizycznych. W zależności od wymagań, mogą być one również produkowane metodą walcowania na zimno.

Podsumowanie

Podsumowując, zetowniki wyznaczają kierunki innowacji i efektywności w inżynierii budowlanej i konstrukcyjnej. Ich wszechstronność i wytrzymałość sprawiają, że są niezastąpione w szerokim zakresie aplikacji, od wzmocnienia strukturalnego po zastosowania architektoniczne. Zastosowanie zetowników w konstrukcji dachów, mostów, magazynów, a nawet w prefabrykacji, podkreśla ich uniwersalność i zdolność do dostosowania się do specyficznych wymagań projektowych. Metody produkcji, zarówno walcowania na gorąco jak i na zimno, zapewniają z kolei jednorodność i jakość końcowego produktu. Zetowniki, będąc cichymi bohaterami konstrukcji stalowych, kontynuują swoją rolę w przekształcaniu krajobrazu budowlanego, wspierając nowoczesne podejścia projektowe i konstrukcyjne w dążeniu do wyższych standardów w budownictwie.