CARCON – Generalny Wykonawca hal produkcyjnych, magazynowych i biur

Skontaktuj się z nami

Szybki i sprawny proces

Zadzwoń do nas by omówić swoje potrzeby odnośnie budynku.

Przesyłamy koncepcję. Po jej akceptacji podpisujemy umowę.

Rozpoczynamy prace projektowe i rozmowy z urzędem, który ma wydać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Realizujemy inwestycję budowlaną zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Dokonujemy wszelkich odbiorów i przekazujemy Ci budynek z pozwoleniem na użytkowanie.


Propozycje realizacji